Skip to main content

Oiliúint _

Tá faisnéis i ngach áit agus uaireanta bíonn sé deacair a mheas a chruinne nó a iontaofa is atá an fhaisnéis sin.

Clár Oiliúna sa Litearthacht sna Meáin

D’fhorbair MLI agus EDMO Ireland clár oiliúna um litearthacht sna meáin agus é mar aidhm aige líonra d’oiliúnóirí pobalbhunaithe a fhorbairt a chabhróidh le daoine aonair, pobail agus institiúidí faisnéis iontaofa chruinn a aithint agus í a úsáid chun cinntí eolasacha a dhéanamh.

Tá trí shnáithe sa chlár oiliúna.

Tabhair cuairt ar Litearthacht sna Meáin, Éire

Tabhair cuairt ar Litearthacht sna Meáin, Éire
Oiliúint agus forbairt