Skip to main content

Leideanna _

Tá faisnéis ag teacht chugainn as gach áit agus bíonn sé deacair anois agus arís a bheaichte nó a iontaofa agus atá an fhaisnéis sin.
Bain úsáid as an modh oibre – STOP / SMAOINIGH / SEICEÁIL le cuidiú leat teacht ar fhaisnéis chruinn iontaofa.

Bí suas chun dáta

Bréagaisnéis a Bhréagnú

Ar smaoinigh tú riamh conas a dhéanann seiceálaithe fíricí cinntí maidir le cad atá fíor agus cad atá bréagach?

Is é FactCheck ón Journal.ie an t-aon sínitheoir dearbhaithe Éireannach leis an gCód Idirnáisiúnta um Phrionsabail maidir le Seiceáil Fíricí, le gealltanais i dtaca le neamhpháirtíocht, cothroime agus trédhearcacht

Éist le Foireann FactCheck The Journal agus iad ag míniú conas a dhéanann siad cinntí.

Éist leis The Journal

Disinfo Digest Achoimre a thabhairt ar Bhréagaisnéis

Bíonn an Dr Ricardo Castellini Da Silva ar fáil chun comhairle a thabhairt maidir le foghlaim conas faisnéis chruinn iontaofa a aithint.

Cuir ceist ar Shaineolaí